MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI 2016

25.04.2016 roku Nauczyciele oraz Uczniowie SP w Rudnie uczcili Dzień Ziemi. Temat  przewodni tegorocznych obchodów brzmiał: „Palący problem – niska emisja”.

Z tej okazji, jak co roku – nauczycielka przyrody - mgr Małgorzata Prochota zorganizowała szereg atrakcji: podchody ekologiczne dla uczniów klas młodszych oraz występ artystyczny, w którym wzięli udział uczniowie klas IV-VI. Został też przeprowadzony konkurs wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska dla uczniów kl. V-VI, organizowany pod patronatem honorowym mgr inż. Jana Spałka - Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec, który ufundował wspaniałe nagrody dla laureatów. Nad przebiegiem konkursu czuwała mgr inż. Agnieszka Polowczyk.

Mamy nadzieję, że udało nam się zrealizować zamierzone cele a uczniowie poszerzyli swoją wiedzę i przy okazji znakomicie bawili się!

 

B. Kaczmarczyk

 

 

szukaj na stronie

Szkoła Podstawowa w Rudnie