Szkolny konkurs literacko-plastyczny dla uczniów kl. I-VI

„Jaki tyn nasz Ślonsk je piykny”

Jaki jest Górny Śląsk w waszych oczach? Szary, ponury, zaniedbany, nudny czy raczej barwny, radosny, intrygujący, ciekawy? Być może, zwiedzając nasz region, natraficie na miejsca, zakątki, obiekty, które warto narysować lub namalować.

Spodziewamy się, że ich poszukiwanie może Wam dostarczyć wiele radości i satysfakcji!

 

Cele konkursu
1. Rozwijane umiejętności obserwacji, dostrzegania piękna w bliższym i dalszym otoczeniu – przyrody, zabytków, zakątków wartych obejrzenia i pokazania innym.
2. Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych.
3. Wykształcenie umiejętności tworzenia świadomego, indywidualnego przekazu werbalnego i wizualnego.
4. Prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na swoją Małą Ojczyznę oraz region.

Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-VI SP w Rudnie.
2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy 1 – 3
- klasy 4 – 6
3. Na konkurs literacki prace mogą być przesyłane w dowolnej formie (np. opowiadanie, list, kartka z pamiętnika, wiersz). Mile widziane będą prace napisane w całości po śląsku.
4. Na konkurs plastyczny można nadsyłać prace wykonane dowolną techniką w formacie A4 lub A3.

5. Jedna osoba może wykonać jedną pracę plastyczną i/lub jedną pracę literacką.
6. Do udziału w konkursie dopuszczone będą wyłącznie prace zgodne z tematyką, a więc prezentujące piękno śląskiej ziemi.
7. Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące dane: tytuł, imię i nazwisko autora, wiek.

8. Czas trwania konkursu od 10.05.2016 do 23.05.2016.
9. Prace należy przekazać p. Bożenie Kaczmarczyk


Zastrzeżenia organizatorów
1. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane autorom.
2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace wykonane samodzielnie przez autora!

 

Bożena Kaczmarczyk

 

szukaj na stronie

Szkoła Podstawowa w Rudnie