Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uczniowie klasy drugiej ,trzeciej, czwartej i piątej  Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 otrzymają bezpłatnie komplet podręczników. Zakup podręczników jest finansowany poprzez dotację Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W związku z tym proszę rodziców tych uczniów o nie dokonywanie zakupów podręczników. Podręczniki uczniowie otrzymają wraz z rozpoczęciem roku szkolnego

2016/2017.

 

Należy jedynie zakupić podręczniki do przedmiotów: język niemiecki oraz religia.

 

Ewa Dohrmann

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnie

Szkolny zestaw podręczników na rok 2016-17 dostępny w zakładce Dokumenty Szkolne

szukaj na stronie

Szkoła Podstawowa w Rudnie