PODZIĘKOWANIA

Składamy najserdeczniejsze podziękowania za zaangażowanie w działalność naszej szkoły oraz pomoc w organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Artystycznego pt. „Magiczny świat zabawek: o środowisko naturalne dbamy, na pomoc Ziemi z Supermisiem wyruszamy!” wszystkim tym, którzy z chęcią poparli nasz pomysł:

Markowi Michalakowi – Rzecznikowi Praw Dziecka

Krzysztofowi Obrzutowi – Wójtowi Gminy Rudziniec

Janowi Spałkowi – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Rudziniec

Firmie FLUOR S.A. z Gliwic

Danucie Czok – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec,

Regionalnemu Ośrodkowi Metodyczno-Edukacyjnemu „Matis” w Katowicach

Renacie Böhm – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno,

Iwonie Nowara – Sołtys Sołectwa Rudno

Miastu Gliwice

Radzie Rodziców ZSP w Rudnie

oraz

Komisji konkursowej:

dr Wioletcie Dymel

mgr Jolancie Zygmunt-Więzik

mgr Jolancie Błasiak-Wielgus

Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni za bezinteresowną pomoc. Dzięki Państwa wsparciu  i zaangażowaniu mogliśmy hojnie wynagrodzić Laureatów naszego konkursu. Państwa postawa jest świadectwem tego, że wspólnym wysiłkiem możemy zmieniać świat na lepsze!

Organizatorzy:

Dyrektor ZSP w Rudnie Ewa Dohrmann,

dr Bożena Kaczmarczyk

 

Rudno, dn. 15 listopada 2016 r.

 

szukaj na stronie

Szkoła Podstawowa w Rudnie