Szkolny konkurs literacko-plastyczny dla uczniów kl. I-VI

„Jaki tyn nasz Ślonsk je piykny”

Jaki jest Górny Śląsk w waszych oczach? Szary, ponury, zaniedbany, nudny czy raczej barwny, radosny, intrygujący, ciekawy? Być może, zwiedzając nasz region, natraficie na miejsca, zakątki, obiekty, które warto narysować lub namalować.

Spodziewamy się, że ich poszukiwanie może Wam dostarczyć wiele radości i satysfakcji!

 

Cele konkursu
1. Rozwijane umiejętności obserwacji, dostrzegania piękna w bliższym i dalszym otoczeniu – przyrody, zabytków, zakątków wartych obejrzenia i pokazania innym.
2. Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych.
3. Wykształcenie umiejętności tworzenia świadomego, indywidualnego przekazu werbalnego i wizualnego.
4. Prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na swoją Małą Ojczyznę oraz region.

Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-VI SP w Rudnie.
2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy 1 – 3
- klasy 4 – 6
3. Na konkurs literacki prace mogą być przesyłane w dowolnej formie (np. opowiadanie, list, kartka z pamiętnika, wiersz). Mile widziane będą prace napisane w całości po śląsku.
4. Na konkurs plastyczny można nadsyłać prace wykonane dowolną techniką w formacie A4 lub A3.

5. Jedna osoba może wykonać jedną pracę plastyczną i/lub jedną pracę literacką.
6. Do udziału w konkursie dopuszczone będą wyłącznie prace zgodne z tematyką, a więc prezentujące piękno śląskiej ziemi.
7. Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące dane: tytuł, imię i nazwisko autora, wiek.

8. Czas trwania konkursu od 10.05.2016 do 23.05.2016.
9. Prace należy przekazać p. Bożenie Kaczmarczyk


Zastrzeżenia organizatorów
1. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane autorom.
2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace wykonane samodzielnie przez autora!

 

Bożena Kaczmarczyk

 

XII  Międzygminny Konkurs Języka Niemieckiego

          26 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Kotulinie odbyła się XII edycja Międzygminnego Konkursu Języka Niemieckiego. Uczestnicy konkursu zmierzyli się z testem leksykalno- gramatycznym, który sprawdzał ich wiedzę oraz umiejętności lingwistyczne, a także musieli wypowiedzieć się w języku niemieckim na wylosowany przez siebie temat. W potyczkach językowych wzięli udział reprezentanci trzech gmin: gminy Rudziniec, Pyskowice oraz gminy Wielowieś.

         Naszą szkołę reprezentowała uczennica kl. VI Agata Fitzke, która doskonale poradziła sobie z zadaniami konkursowymi zajmując IV miejsce.

Gratuluję Agato, dziękuję za włożony wysiłek oraz życzę wielu sukcesów w nauce języka niemieckiego!

 

Opiekun: Małgorzata Mamok-Migurska

 

IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pt. „Chotomska dzieciom”

27 kwietnia 2016 r. dwoje uczniów naszej szkoły, czyli Aleksandra Babiuk oraz Jakub Blaszczyk pod opieką p. Bożeny Kaczmarczyk pojechało do Gimnazjum nr 1 im. Stefana Batorego w Gliwicach, aby wziąć udział w konkursie recytatorskim.

Uczestnicy zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III oraz klasy IV-VI.

Poziom konkursu był bardzo wysoki i wyrównany, stąd komisja nie miała łatwego zadania. Ostatecznie ogłoszono wyniki. Miło jest nam ogłosić, że nasi uczniowie zostali docenieni przez jury: Jakub Blaszczyk zdobył III miejsce a Aleksandra Babiuk – wyróżnienie.

Serdecznie gratuluję moim młodym recytatorom i życzę kolejnych sukcesów!

 

dr Bożena Kaczmarczyk

 

21 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Rudziniec w Poniszowicach odbył  się VIII  Gminny Konkurs "Czytanie ze zrozumieniem" dla klas III  SP pod patronatem honorowym Wójta Gminy Rudziniec  Pana Krzysztofa Obrzuta. W konkursie wzięło udział 21 osób, z 7 szkół.

I miejsce zajęła Nasza uczennica Zosia Semerga

II miejsce Igor Padiasek uczeń SP w Kleszczowie

III miejsce Natalia Erle uczennica SP w Bojszowie

Wyróżnienie otrzymał Szymon Kiszkowski uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzińcu.

Serdecznie gratulujemy!

 

„PIĘKNA I CIEKAWA JEST MOJA MIEJSCOWOŚĆ”

 

26 kwietnia 2016 r. odbyła się uroczysta gala Powiatowego Konkursu Literackiego pt. „Piękna i ciekawa jest moja miejscowość”.

 

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 86 uczniów z 11 szkół powiatu gliwickiego, wśród uczestników znaleźli się również uczniowie SP w Rudnie, czyli:

Aleksandra Babiuk

Paweł Blaszczyk

Agata Fitzke

Kamila Hasa

Dominika Orlik

Julia Pietrzik

Mateusz Mika

Natalia Stromska

Agata Szubert

Żaneta Zwiernik

Patryk Kucza

 

Wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie, o czym będziecie mogli przekonać się, czytając kolejne numery „Szkolniaczka”.

Jeden z teksów w sposób szczególny spodobała się również komisji konkursowej. Mateusz Mika zdobył I miejsce w kategorii opowiadanie. Jego praca została odczytana podczas gali.

Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu literackiego a Mateuszowi życzę kolejnych sukcesów.

 

Bożena Kaczmarczyk

 

 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI 2016

25.04.2016 roku Nauczyciele oraz Uczniowie SP w Rudnie uczcili Dzień Ziemi. Temat  przewodni tegorocznych obchodów brzmiał: „Palący problem – niska emisja”.

Z tej okazji, jak co roku – nauczycielka przyrody - mgr Małgorzata Prochota zorganizowała szereg atrakcji: podchody ekologiczne dla uczniów klas młodszych oraz występ artystyczny, w którym wzięli udział uczniowie klas IV-VI. Został też przeprowadzony konkurs wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska dla uczniów kl. V-VI, organizowany pod patronatem honorowym mgr inż. Jana Spałka - Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec, który ufundował wspaniałe nagrody dla laureatów. Nad przebiegiem konkursu czuwała mgr inż. Agnieszka Polowczyk.

Mamy nadzieję, że udało nam się zrealizować zamierzone cele a uczniowie poszerzyli swoją wiedzę i przy okazji znakomicie bawili się!

 

B. Kaczmarczyk

 

 

Strona 10 z 18

szukaj na stronie

Szkoła Podstawowa w Rudnie