9 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, mająca na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do tej ogólnoświatowej akcji. Klasy I- III przygotowały plakaty informujące o zagrożeniach w sieci oraz jak można uchronić swój komputer przed wirusami. Uczniowie klas IV- VI w ramach projektu „Mój pomysł na bezpieczny Internet” napisali listy elektroniczne do kolegi lub koleżanki i przedstawili swoje pomysły na zwiększenie bezpieczeństwa w sieci. Dodatkowo, podczas długiej przerwy oraz zajęć komputerowych, uczniowie mieli okazję spotkać się "Sieciakami" oraz z "Owcą w Sieci", które w zabawny i przystępny sposób pomogły im oswoić się Internetem. Na sam koniec uczniowie klasy szóstej przedstawili wszystkim, jakim zagrożeniem może być Internet. Samodzielnie napisali scenariusz występu, którego celem było uświadomienie młodszym kolegom i koleżankom, jak fatalne w skutkach może być umieszczanie zdjęć w sieci oraz podawanie danych osobowych.

Mamy nadzieję, że dzięki naszej szkolnej akcji wszyscy uczniowie będą przestrzegali zasad bezpieczeństwa w sieci!

 

Bożena Kaczmarczyk

 

Czytaj więcej...


img 06559 lutego br. obchodziliśmy w SP w Rudnie Dzień Nauki. Jedną z atrakcji tego dnia były warsztaty z robotyki, podczas których  uczestnicy budowali własne roboty z klocków Lego WeDo i Lego Mindstorms, a następnie samodzielnie je programowali. Kolejnym punktem programu był pokaz doświadczeń naukowych. Ochotnicy brali udział w wykonywaniu ciekawych eksperymentów. Mogli zobaczyć m.in.: płonącą pianę, podłogę w ogniu, kolorowe płomienie i sztuczną krew.

Udział w warsztatach  był z pewnością ciekawym doświadczeniem dla uczniów naszej szkoły. Pozwolił im rozwijać wiedzę z zakresu nauk ścisłych, a w szczególności robotyki i informatyki. Wpłynął ponadto na motorykę rąk i twórcze myślenie. Jednym słowem, uczniowie SP w Rudnie zostali zaproszeni do fascynującego świata nauki, w którym poprzez kreatywną zabawę poznali niesamowite możliwości informatyki, fizyki, chemii, mechaniki.

 

B.K.

20160210 105048Sztuka recytacji nie jest łatwa. Doskonale wie o tym każdy, kto choć raz spróbował swoich sił w występach przed większą publicznością. Prawdziwy recytator to osoba, która posiada nienaganną dykcję, potrafi modulować głos i dostosować go do wymogów tekstu oraz świadomie operuje gestem i mimiką. A do tego oczywiście musi radzić sobie z tremą.

Jak widać, bycie dobrym recytatorem to sztuka, której nie da się tak po prostu wyuczyć, ale trzeba mieć talent i pielęgnować go, tzn. systematycznie ćwiczyć pod okiem eksperta.

Okazuje się, że w SP w Rudnie mamy osobę, która spełnia wszystkie te wymagania i zasługuje na miano SZKOLNEGO MISTRZA RECYTACJI. Tą osobą jest Natalia Strzępek, uczennica kl. II.

Serdecznie gratulujemy Natalce i życzymy, aby jej talent dalej tak pięknie rozwijał się.

 

Pani Dyrektor Ewa Dohrmann oraz Pani Bożena Kaczmarczyk

 

Szanowny Rodzicu; ucznia klasy I urodzonego w 2009r.

23 stycznia 2016 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o systemie oświaty, która wprowadziła wiele istotnych zmian. Do najważniejszych niewątpliwie należy przywrócenie obowiązku szkolnego dla dzieci 7-letnich. 
Ta ustawa mówi również o dzieciach które już są w klasie pierwszej;
Art. 9. 1. Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców,złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza. W tym przypadku dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I na rok szkolny 2016/2017.

 

Czyli bardzo trudna decyzja przed Wami:
W tamtym roku zawierzyliście wszelkim zapewnieniom i posłaliście swoje ukochane dzieci jako 6- latki do klasy pierwszej. Dziś po zmianach politycznych możecie tą decyzje zmienić i poprzez wniosek do dyrektora jeszcze raz wysłać swoje dziecko do klasy pierwszej.
To jest Wasza i tylko Wasza decyzja 
Zawsze można i warto skonsultować się z wychowawcą klasy, pedagogiem czy psychologiem. Warto rozmawiać z innymi rodzicami i uczestniczyć w spotkaniach w tym temacie w szkołach .
Moim zdaniem; 
Warto i trzeba się zastanowić bo: dzieci, które w tamtym roku, we wrześniu 2015, rozpoczęły naukę w klasie pierwszej, są w trudnej sytuacji oświatowej ponieważ po polaczeniu dzieci 7 i 6-latków są bardzo licznym rocznikiem. Klasy są liczne, problemy z podziałem na grupy, problemy w gimnazjum. Zawsze tym dzieciom będzie trudniej dostać do szkoły ponadgimnazjalnej, a później na wymarzone studia. 
„Pozostawienie” w klasie pierwszej daje im dużo większe szanse ponieważ, to przeciwnie będą klasy mało liczne, a tym samym z dużymi szansami na przyjecie do szkół średnich czy na studia. Ale UWAGA! przed podjęciem tej decyzji trzeba sprawdzić czy w ogóle będzie klasa pierwsza w naszej szkole i ilu uczniów będzie liczyła ta klasa ?
Szanowni Państwo, wierzę, że jako rodzice dokonacie dobrego wyboru, macie czas do 31marca 2016r.
A prywatnie tłumaczę się – Nie ja jestem pomysłodawcą i autorem tego zamieszania z 6-latkami, jedynie staram się doradzić jako rodzic, nauczyciel i wójt tej gminy

 

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Obrzut

 

 

 

Szanowni Rodzice ! 

23 stycznia 2016 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o systemie oświaty, która wprowadziła wiele istotnych zmian. Do najważniejszych niewątpliwie należy przywrócenie obowiązku szkolnego dla dzieci 7-letnich. 
Przed rodzicami dzieci 6-letnich trudny wybór, bowiem dziecko może jeszcze przez rok kontynuować edukację przedszkolną lub rozpocząć naukę w klasie pierwszej.
W klasie pierwszej dzieci uczą się głównie przez zabawę. Dużo rysują, śpiewają, bawią się lub wychodzą na spacer. Dzieci spędzają tyle czasu w klasie, ile nauczyciel uzna za celowe. 
Dzieci, które rozpoczną naukę w pierwszej klasie we wrześniu 2016 roku, będą niewątpliwie rocznikiem „uprzywilejowanym” przez system oświaty – będą miały łatwiejszy dostęp do nauki języków obcych, informatyki, wychowania fizycznego, czyli tych wszystkich przedmiotów, w których liczebność klasy ma szczególne znaczenie. Ponieważ rocznik ten będzie mniej liczny, to za parę lat dzieci te nie będą miały problemów z dostaniem się do szkoły ponadgimnazjalnej, a jeszcze później na wymarzone kierunki studiów.
Istnieje też zagrożenie, bowiem w przypadku, gdy klasy będą bardzo nieliczne, mogą pojawić się próby łączenia klas( w naszej gminie poniżej 8 uczniów) Gdy będzie ich bardzo mało(7 i mniej) Sejm RP w swojej uchwale daje możliwość przewożenia ucznia klasy I do innej szkoły. Decyzję o przewożeniu zgodnie z przepisami mam podjąć do 15 czerwca. W naszej Gminie nie planuję przewozić dzieci do innych szkół jeżeli będzie ich co najmniej 5 w klasie. Obecnie trudno przewidzieć, ilu będzie pierwszoklasistów w przyszłym roku szkolnym. Proszę też pamiętać ze pozostawienie dziecka w przedszkolu to również zabranie miejsca dla dzieci 3 i 4 letnich , ale to już nasz problem , który chcielibyśmy jak najwcześniej poznać aby przygotować się do jego rozwiązania. Dlatego proszę o przemyślaną i w miarę szybką decyzję przedstawić dyrektorowi szkoły czy też przedszkola. 
Wy Szanowni Rodzice stoicie przed trudną decyzją. Wierzę, że jako rodzice dokonacie dobrego wyboru. Powinniście przede wszystkim wnikliwie obserwować własne dziecko– jak radzi sobie w grupie przedszkolnej, zarówno pod względem zdobywania wiedzy, jak i funkcjonowania w grupie. Zawsze można i warto skonsultować się z wychowawcą przedszkolnym czy psychologiem. Warto rozmawiać z innymi rodzicami i uczestniczyć w spotkaniach w tym temacie w szkołach i w przedszkolu. 
Moim zdaniem; decyzja o rozpoczęciu edukacji szkolnej w wieku 6 lat to mądre wspieranie dzieciństwa pod warunkiem, że dziecko jest do tego przygotowane, że w klasie będzie co najmniej 8 uczniów (bo nie będzie klasy łączonej, warto też dopytać się ilu uczniów z obecnej klasy pierwszej zamierza kontynuować naukę jeszcze raz w klasie pierwszej)

                                                                                                                                                                                                    

Wójt Gminy Rudziniec

mgr Krzysztof Obrzut

 

 

„Tam się zatrzymuj, gdzie ludzie śpiewają.

Ludzie źli piosenek nie znają."

 

Szkolny Konkurs Muzyczny Karaoke

"Kolęd i Pastorałek" dla uczniów

klas I- III i IV- VI

 

Osoby nagrodzone klas I- III 

I miejsce Paulina Orlik

II miejsce Emilia Miesiączek

III miejsce Natalia Zaczkowska

Wyróżnienia: Laura Ptaszek, Maria Dymarek, Aleksander Zwiernik

 

kl. IV- VI

I miejsce Agata Fitzke

II miejsce Sara Wrzeszcz

III miejsce Natalia Stromska

 

Komisja w składzie:

p. dyrektor Ewa Dohrmann

p. Agnieszka Sołtysiak

p. Małgorzata Pfeiffer

Nagrody ufundowane zostały przez Radę Rodziców.

 

Strona 12 z 18

szukaj na stronie

Szkoła Podstawowa w Rudnie