Szkoła Podstawowa w Rudnie

Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2016/17

imię i nazwisko

pełniona funkcja w szkole

nauczany przedmiot

mgr Ewa Dohrmann

dyrektor zespołu szkolno- przedszkolnego

informatyka, muzyka

mgr Krystyna Krusiec

nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna, biblioteka,wychowawca klasy III

mgr Agnieszka Sołtysiak

nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, wychowawca klasy II

Piotr Szczepaniak

nauczyciel

wychowanie fizyczne, wychowawca klasy VI

dr Bożena Kaczmarczyk

nauczyciel

język polski, logopedia, wychowawca klasy IV

mgr Małgorzata Mamok- Migurska

nauczyciel

język niemiecki, pedagog szkolny

mgr Małgorzata Prochota

nauczyciel

matematyka, przyroda, wychowawca klasy V

mgr Barbara Łakomska

nauczyciel

język angielski

mgr Krystyna Kwiecień

nauczyciel katecheta

religia

mgr Beata Petryków- Podwórny

nauczyciel

historia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr inż. Roman Sowa

nauczyciel

technika

mgr Marzena Ojak

nauczyciel

plastyka

szukaj na stronie

Szkoła Podstawowa w Rudnie