Początki naszej szkoły sięgają września 1945 roku, kiedy to w zniszczonym budynku pozbawionym okien i drzwi zaczęto organizować pierwsze zajęcia.
Sam budynek liczy sobie około 100 lat i w związku z tym wymaga ciągłej renowacji, ale jednocześnie w jego starych murach panuje niepowtarzalny klimat. W roku 2005 wygraliśmy batalię z Urzędem Gminy o istnienie szkoły, unikając jej zamknięcia. Nieoceniony okazał się wkład i zabiegi rodziców, którzy wszczęli wszelkie możliwe działania dla ratowania naszej placówki i póki co – istniejemy.

Nasza szkoła liczy obecnie 65 dzieci. Ta niewielka ilość uczniów i familijna atmosfera panująca w szkole, w której dzieci, rodzice i nauczyciele mogą nawiązać bliski, bezpośredni kontakt stanowią naszą mocną stronę.

Szkoła posiada w pełni wykwalifikowaną kadrę, która odpowiada za wysokie wyniki nauczania. W 2005 roku otrzymaliśmy z ramienia EFS pracownię komputerową, która w znaczący sposób wzbogaciła naszą bazę dydaktyczną.
Możemy pochwalić się sporymi osiągnięciami zarówno na polu naukowym, jak i sportowym czy artystycznym. Tradycją w naszej szkole stał się udział w różnego rodzaju przeglądach, konkursach czy zawodach, z których rzadko kiedy wracamy na tarczy. Wystarczy wymienić kilka osiągnięć naszych uczniów z ostatnich lat, wystarczy zajrzeć na zakładkę Osiągnięcia na naszej stronie internetowej: 

Czytaj więcej...

Szkoła po II wojnie światowej to prawie same mury. Na skutek działań wojennych cała wioska, a także sama szkoła znacznie ucierpiała. Nie było okien, w drzwiach nie było zamków, klamek. Wszędzie brudno. Dach w strasznym stanie, piece zniszczone, płot od strony podwórza przewrócony. Tak rozpoczyna się historia szkoły po II wojnie światowej. Nie ma żadnych dokumentów, które opisują działalność szkoły przed II wojną światową. Może wiedzą to najstarsi górale :-). Ale nie dotarłem do takich wiadomości. Wiadomo tylko, że istniała.

Czytaj więcej...

Dalsze zapiski w kronice ciągną się dopiero od 1954 roku. Historię szkoły spisuje pan Rudolf Kasprzyk ówczesny kierownik. Postaram się je tutaj streścić.

Czytaj więcej...

W 1985 roku zostaje założona nowa kronika przez panią Marię Miętkiewicz. Tu rozpoczyna się współczesna historia szkoły. Historia jaką pamięta większość dorosłych mieszkańców Rudna. Na pewno wiele się zmieniło od 1960 roku.

Rok szkolny 1985/1986

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 2 września. Po wysłuchaniu przemówienia radiowego ministra Oświaty i Wychowania - Bolesława Farona, przemówiła pani dyrektor mgr Bogusława Zaborowska. Serdecznie powitała pierwszoklasistów. Następnie odbyło się ślubowanie i pasowanie na ucznia pierwszej klasy. Szkoła liczyła 89 uczniów i sześciu nauczycieli. 22 IX zorganizowano w Rudnie dożynki gminne. Po korowodzie odbyły się występy poszczególnych wsi. Także nasza szkoła wystąpiła z bardzo ciekawym programem. Później odbyły się zawody sportowe. Na zakończenie rozegrano mecz piłki nożnej, a po nim odbyła się zabawa taneczna. 4 grudnia z okazji Barbórki szkoła przygotowała ciekawy występ artystyczny w sali pana Manowskiego.

Czytaj więcej...

szukaj na stronie

Szkoła Podstawowa w Rudnie