Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych

w Gminie Rudziniec

na rok szkolny 2016/2017

 

Za właściwą rekrutację odpowiadają dyrektorzy szkół.

Do szkoły podstawowej, poza systemem rekrutacji, przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie danej szkoły. W celu potwierdzenia realizacji obowiązku szkolnego w szkole obwodowej, rodzice składają zgłoszenie do 31.03.2016 r. (druk zgłoszenia u dyrektora danej szkoły lub do pobrania ze strony internetowej Urzędu).

Rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły do 6.05.2016 r. składają wnioski o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej wraz z załącznikami (druk wniosku u dyrektora danej szkoły lub do pobrania ze strony internetowej Urzędu).

 

Jeżeli nadal będą wolne miejsca, to pierwszeństwo będą miały dzieci, które w procesie rekrutacji uzyskają najwięcej punktów zgodnie z poniższymi kryteriami:

  • kontynuowanie edukacji szkolnej przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły - 3 punkty,

  • miejsce pracy rodzica kandydata w obwodzie szkoły - 2 punkty,

  • zamieszkanie na terenie Gminy Rudziniec - 1 punkt.

 

Jeżeli nadal będą wolne miejsca, będą przyjmowane pozostałe dzieci /decyduje termin złożenia wniosku/.

 

Zapraszamy do Naszych Szkół

szukaj na stronie

Szkoła Podstawowa w Rudnie