Szanowny Rodzicu; ucznia klasy I urodzonego w 2009r.

23 stycznia 2016 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o systemie oświaty, która wprowadziła wiele istotnych zmian. Do najważniejszych niewątpliwie należy przywrócenie obowiązku szkolnego dla dzieci 7-letnich. Ta ustawa mówi również o dzieciach które już są w klasie pierwszej; Art. 9. 1. Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców,złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza. W tym przypadku dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I na rok szkolny 2016/2017. Czyli bardzo trudna decyzja przed Wami: W tamtym roku zawierzyliście wszelkim zapewnieniom i posłaliście swoje ukochane dzieci jako 6- latki do klasy pierwszej. Dziś po zmianach politycznych możecie tą decyzje zmienić i poprzez wniosek do dyrektora jeszcze raz wysłać swoje dziecko do klasy pierwszej. To jest Wasza i tylko Wasza decyzja Zawsze można i warto skonsultować się z wychowawcą klasy, pedagogiem czy psychologiem. Warto rozmawiać z innymi rodzicami i uczestniczyć w spotkaniach w tym temacie w szkołach . Moim zdaniem; Warto i trzeba się zastanowić bo: dzieci, które w tamtym roku, we wrześniu 2015, rozpoczęły naukę w klasie pierwszej, są w trudnej sytuacji oświatowej ponieważ po polaczeniu dzieci 7 i 6-latków są bardzo licznym rocznikiem. Klasy są liczne, problemy z podziałem na grupy, problemy w gimnazjum. Zawsze tym dzieciom będzie trudniej dostać do szkoły ponadgimnazjalnej, a później na wymarzone studia. „Pozostawienie” w klasie pierwszej daje im dużo większe szanse ponieważ, to przeciwnie będą klasy mało liczne, a tym samym z dużymi szansami na przyjecie do szkół średnich czy na studia. Ale UWAGA! przed podjęciem tej decyzji trzeba sprawdzić czy w ogóle będzie klasa pierwsza w naszej szkole i ilu uczniów będzie liczyła ta klasa ? Szanowni Państwo, wierzę, że jako rodzice dokonacie dobrego wyboru, macie czas do 31marca 2016r. A prywatnie tłumaczę się – Nie ja jestem pomysłodawcą i autorem tego zamieszania z 6-latkami, jedynie staram się doradzić jako rodzic, nauczyciel i wójt tej gminy

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Obrzut

szukaj na stronie

Szkoła Podstawowa w Rudnie