Przewodnicząca: Julia Liszka

Zastępca: Mateusz Mika

Skarbnik: Agata Szubert

Sekretarz: Mateusz Jurczyk

W skład członków rady uczniów wchodzą przewodniczący wszystkich klas II - VI

Opiekun: mgr Barbara Łakomska

 

 

Plan pracy samorządu szkolnego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rudnie w roku szkolnym 2016/2017

Samorząd szkolny w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na: 

-tworzenie warunkówdo rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania,

-budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole, 

-tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

-tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,

-bezpieczeństwo w szkole,

-przeciwdziałanie szkolnej agresji,

-reprezentowanie ogółu uczniów

Realizacja celów winna być połączona z dbałością o rozwijanie i kształtowanie patriotyzmu wśród uczniów, dbanie o honor i dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tradycji

Popularyzowanie zasad zachowania w szkole

Szanuję siebie

Szanuję innych

Szanuję swoją i cudzą własność

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

Przez cały rok:

 1. Pełnienie dyżurów na korytarzach podczas przerw
 2. Pilnowanie porządku wśród uczniów
 3. Pomoc w nauce uczniom słabszym
 4. Umieszczanie informacji o sukcesach sportowych naszych uczniów w zawodach międzyszkolnych
 5. Współzawodnictwo między klasami w zdobywaniu środków na cele charytatywne
 6. Pomoc bibliotekarzom szkolnym w poszerzaniu biblioteki
 7. Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych
 8. Opieka nad otoczeniem szkoły.
 9. Dbanie o estetykę sali lekcyjnych i korytarzy
 10.  Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.
 11. Aktualizowanie gazetki Samorządu Uczniowskiego
 12. Czynny udział w akcjach charytatywnych
 13. Całoroczna akcja zbierania zakrętek,
 14. Wspieranie projektu "Chronimy dzieci"

Październik

 1. Opracowanie planu pracy Samorządu Szkolnego
 2. Spotkanie samorządu w celu zatwierdzenia planu pracy na rok 2016/2017
 3. Zatwierdzenie przez Samorząd dni ustawowo wolnych w roku szkolnym 2016/ 17
 4. Światowy dzień uśmiechu- konkurs fotograficzny na najpiękniejszy uśmiech.
 5. Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 6. Dzień Edukacji Narodowej- pomoc przy przedstawieniu, dekoracjach oraz złożenie życzeń Nauczycielom oraz Pracownikom szkoły przez Przewodniczącą
 7. Zebranie propozycji działań SU przez samorządy klasowe od uczniów naszej szkoły
 8. „Zbiórka kasztanów i żołędzi”

Listopad

 1. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach bliskich
 2. Dyskoteka Andrzejkowa
 3. Przeprowadzenie konkursów podczas Dyskoteki Andrzejkowej
 4. Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Święta Wszystkich Świętych
 5. Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 6. Włączenie się w organizację kiermaszu bożonarodzeniowego.
 7. Dzień Praw Dziecka- 20 listopada- apel
 8. 21 listopada- Światowy dzień życzliwości i pozdrowień- tablica życzliwości
 9. Udział w akcji " Góra Grosza 2016"

Grudzień

 1. Zbiórka żywności dla ubogich- akcja "Szlachetna paczka"
 2. " Przerwa z Kolędą" wspólne słuchanie i śpiewanie kolęd na długiej przerwie
 3. Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia Świętego Mikołaja
 4. Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia
 5. Nasze drzewko choinkowe- wspólne ubieranie choinki
 6. Spotkania wigilijne przy opłatku

Styczeń

 1. Podsumowanie akcji "Góra grosza"
 2. Przygotowanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia Babci i Dziadka
 3. Przygotowanie gazetki dotyczącej bezpieczeństwa w czasie przerwy zimowej
 4. Podsumowanie pracy Samorządu szkolnego w pierwszym półroczu

Luty

 1. Przygotowanie gazetki okolicznościowej z okazji „Walentynek”
 2. Poczta walentynkowa
 3. Dyskoteka Walentynkowa, uczniowie ubierają się na czerwono
 4. Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.

Marzec

 1. Przygotowanie gazetki okolicznościowej z okazji „Dnia Kobiet”
 2. Przygotowanie gazetki okolicznościowej z Okazji „Pierwszego Dnia Wiosny”
 3. Kolorowy Pierwszy Dzień Wiosny w szkole
 4. Przygotowanie gazetki okolicznościowej z okazji „Świąt Wielkanocnych”
 5. Konkurs na najpiękniejsze jajko wielkanocne

Kwiecień

 1. Troska o zieleń wokół szkoły
 2. Konkurs rzutów osobistych do kosza
 3. Organizacja „Dnia Ziemi”- ubieramy się na zielono
 4. 23 kwietnia - Dzień książki- czytamy książki dla młodszych klas

Maj

 1. Przygotowanie gazetki okolicznościowej z okazji „Konstytucji 3 Maja”
 2. Karta praw i obowiązków dziecka
 3. Przygotowanie gazetki okolicznościowej z okazji „Dnia Matki”
 4. Przygotowanie gazetki okolicznościowej z okazji „Dnia Unii Europejskiej”
 5. Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy

Czerwiec

 1. Dzień Dziecka – konkursy, kolorowy dzień,
 2. Turniej piłki nożnej
 3. Przygotowanie gazetki okolicznościowej z okazji „Bożego Ciała”
 4. Przygotowanie gazetki okolicznościowej z okazji „Dnia Ojca”
 5. Podsumowanie pracy Samorządu szkolnego w roku szkolnym 2016/2017

 

szukaj na stronie

Szkoła Podstawowa w Rudnie