Współpraca polega na z organizowaniu w związku z  świętem patronalnym, które przypada 6 grudnia przedstawienia o Świętym Mikołaju dla wszystkich dzieci z naszej miejscowości. Tradycją są również występy artystyczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia tzw. jasełka, które organizujemy w styczniu a w okresie wielkanocnym po świętach Zmartwychwstania Pańskiego misteria. Występy odbywają się w niedzielne popołudnia. Współpraca dotyczy także rekolekcji wielkopostnych, które organizuje dla naszych uczniów ksiądz proboszcz.

Monitoruje sytuację rodzinną i finansową swoich podopiecznych, tak aby mogli oni w razie potrzeby skorzystać ze wsparcia i odpowiedniej pomocy.

gok1

 

Polega na wspólnym organizowaniu imprez, konkursów, warsztatów. Uczniowie przygotowują występy artystyczne. GOK współfinansuje naukę tańca dla trzech grup wiekowych oraz umożliwia im rozwijanie talentów muzycznych na zajęciach „Gramy i śpiewamy”.

Konkurs recytatorski dla klas młodszych wchodzi w skład małego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, a drugi, dla klas starszych, otwiera Ligę Humanistyczną. Obydwa są prestiżowe. Istnienie tych konkursów podnosi dorobek edukacyjny i kulturalny naszej gminy i jest ważnym elementem życia lokalnej społeczności.

Od lat kształci recytatorów w naszej gminie. To tutaj zdobywali swoje szlify uczniowie, którzy później osiągali sukcesy na konkursach wyższego szczebla.

Idea konkursów recytatorskich jest bardzo ważna. Pielęgnują miłość do literatury, poszanowanie dla tekstów poezji i prozy, uczą piękna żywej mowy. Konkursy pozostają w pamięci młodych uczestników.

Dzieci prezentują się na scenie i pokonują stres i tremę, jaka zawsze towarzyszy publicznym występom.

_DSC3126_1600x1200

 

 

 

Wspólna organizacja 4 wielkich imprez środowiskowych

Pożyteczne Ferie 2009 :„Nie siedź w domu: baw i ucz się z nami!”

Podczas zajęć edukacyjnych wykorzystywano pracownię komputerową. Przygotowywano uczniów do Testu Kompetencji na zakończenie szkoły podstawowej. Zajęcia aktywizowały dzieci i wykorzystywały ich naturalną chęć do nauki poprzez zabawę i wykorzystanie gier dydaktycznych.

Podczas ferii zorganizowano szereg zajęć rekreacyjno – ruchowych. Podniosły one sprawność ruchową uczniów. Zajęcia wychowania fizycznego poprzez swą urozmaiconą formę adresowane były do każdego dziecka. Dzieci uczestniczyły w wyjazdach na basen w Gliwicach. Nauka pływania stanowiła jeden z głównych i ciekawszych punktów realizacji projektu.

 

 

Pożyteczne Wakacje 2009 :„My o wioskę swoją dbamy i zieleniec zakładamy”

Działanie miało na celu zadbanie o piękno naszej wsi. Polegało na zagospodarowaniu terenu, zasadzeniu swojej sadzonki. W projekcie wzięto pod uwagę zarówno organizowanie dzieciom wypoczynku, organizację prac na rzecz swojego sołectwa jak i środowiska naturalnego. Udział dzieci spełnił funkcję dydaktyczną i wychowawczą, podniósł atrakcyjność wykorzystania wakacji. Udział w projektach zapoczątkował serię takich lokalnych inicjatyw w przyszłości.

 

Festyn z okazji Dnia Dziecka „Bliżej Europy”2008r.

pod Patronatem Starosty Powiatu Gliwickiego i Wójta Gminy Rudziniec

Celem festynu było przybliżenie zainteresowanie dzieci, młodzieży tematyką związaną z Unią Europejską oraz przybliżenie państw europejskich tj; Włochy, Francja, Hiszpania, Grecja, Niemcy, Polska. Najzdolniejsi uczniowie podczas festynu grali na dzwonkach chromatycznych wraz z orkiestrą dętą. Wykonali plakaty, prezentacje multimedialne i przygotowali występy przedstawiające swój kraj, tak , aby przybliżył oglądającym tradycje, historię, kulturę danego kraju. Ze względu na atrakcyjność imprezy wpisała się ona już na stałe w kalendarz imprez szkolnych.

 

Festyn z okazji Dnia Dziecka „Bliżej Europy II – 2009r.

„Są w Europie różne prawa, prawem dziecka jest zabawa” pod Patronatem Starosty Powiatu Gliwickiego i Wójta Gminy Rudziniec

Miał na celu popularyzację wiedzy naszych uczniów na temat Karty Praw Podstawowych w Unii Europejskiej, Konwencji Praw Dziecka wśród wszystkich mieszkańców Powiatu Gliwickiego. Zachęcał dzieci, młodzież i dorosłych do osobistego spojrzenia na problematykę ochrony dzieci w Unii Europejskiej poprzez zrozumienie wiodącej roli instytucji europejskich w obronie i ochronie osób, a w szczególności dzieci.

Przybliżył mieszkańcom Powiatu Gliwickiego tematykę związaną z ochroną praw dziecka i był kontynuacją projektu z roku 2008.

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Pożyteczne Ferie 2009 :„Nie siedź w domu: baw i ucz się z nami!”

Podczas zajęć edukacyjnych wykorzystywano pracownię komputerową. Przygotowywano uczniów doTestu Kompetencjina zakończenie szkoły podstawowej. Zajęcia aktywizowały dzieci i wykorzystywałyich naturalną chęć do nauki poprzez zabawęi wykorzystanie gier dydaktycznych.

Podczas ferii zorganizowano szereg zajęć rekreacyjno – ruchowych. Podniosły one sprawność ruchową uczniów. Zajęcia wychowania fizycznego poprzez swą urozmaiconą formę adresowane były do każdego dziecka. Dzieci uczestniczyły w wyjazdach na basenw Gliwicach. Nauka pływaniastanowiła jeden z głównych i ciekawszych punktów realizacji projektu.

 

 

Pożyteczne Wakacje2009 :„My o wioskę swoją dbamy i zieleniec zakładamy””

Działanie miało na celu zadbanie o piękno naszej wsi. Polegało na zagospodarowaniu terenu, zasadzeniu swojej sadzonki. W projekcie wzięto pod uwagę zarówno organizowanie dzieciom wypoczynku, organizację prac na rzecz swojego sołectwa jak i środowiska naturalnego. Udział dzieci spełnił funkcję dydaktyczną i wychowawczą, podniósł atrakcyjność wykorzystania wakacji. Udział w projektach zapoczątkował serię takich lokalnych inicjatyw w przyszłości.

 

Festyn z okazji Dnia Dziecka „Bliżej Europy”2008r.

pod Patronatem Starosty Powiatu Gliwickiego i Wójta Gminy Rudziniec

Celem festynu było przybliżenie zainteresowanie dzieci, młodzieży tematyką związanązUnią Europejskąoraz przybliżenie państw europejskich tj; Włochy, Francja, Hiszpania, Grecja, Niemcy, Polska. Najzdolniejsi uczniowie podczas festynu grali na dzwonkach chromatycznych wraz z orkiestrą dętą. Wykonali plakaty, prezentacje multimedialnei przygotowali występy przedstawiające swój kraj, tak , aby przybliżył oglądającym tradycje, historię, kulturę danego kraju. Ze względu na atrakcyjność imprezy wpisała się ona już na stałe w kalendarz imprez szkolnych.

 

Festyn z okazji Dnia Dziecka „Bliżej Europy II – 2009r.

„Są w Europie różne prawa, prawem dziecka jest zabawa” pod Patronatem Starosty Powiatu Gliwickiego i Wójta Gminy Rudziniec

Miał na celu popularyzację wiedzy naszych uczniów na temat Karty Praw Podstawowych w Unii Europejskiej, Konwencji Praw Dziecka wśród wszystkich mieszkańców Powiatu Gliwickiego. Zachęcał dzieci, młodzież i dorosłych do osobistego spojrzenia na problematykę ochrony dzieci w Unii Europejskiej poprzez zrozumienie wiodącej roli instytucji europejskich w obronie i ochronie osób, a w szczególności dzieci.

Przybliżył mieszkańcom Powiatu Gliwickiego tematykę związaną zochroną praw dzieckai byłkontynuacjąprojektu z roku 2008.

Wspólnie z dzielnicowym planujemy pogadanki profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co w przypadku naszych podopiecznych jest szczególnie ważne – dzieci poruszają się po lokalnych drogach pozbawionych chodników, korzystają z rowerów.

Z okazji zbliżających się wakacji, ferii zimowych przypominane są dzieciom zasady bezpiecznego wypoczynku.

W ramach współpracy dzieci przedszkolne wymagające pomocy logopedy uczęszczają na zajęcia logopedyczne do szkoły. Poznają nauczyciela, szkołę, łatwiej jest im pokonać trudności wynikające z nieprawidłowej wymowy.

Uczniowie przygotowują przedstawienia dla przedszkolaków, podczas imprez szkolnych mogą zaprezentować swoje umiejętności artystyczne.

www.rudnoprzedszkole.pl

Strona 1 z 2

szukaj na stronie

Szkoła Podstawowa w Rudnie