Nazwisko i imię nauczyciela

Zajęcia pozalekcyjne

Dzień tygodnia

 • Łakomska Barbara

Kółko wyrównawcze  języka angielskiego dla uczniów klas IV- VI

Kółko rozwijające z języka angielskiego dla uczniów klasy  III

 

Wtorek  1435- 1520

Środa 1345- 1425

 • Kaczmarczyk Bożena

Logopedia:

Przedszkole

Szkoła

 

 

Kółko regionalne

Kółko dziennikarskie. Redagowanie “Szkolniaczka”

 

wtorek, piątek 900- 1030

 wtorek 1340- 1440 i czwartek 745- 845

Piątek  1435 –1520

Piątek  1345- 1425

 • Krusiec Krystyna

Zajęcia czytelnicze

Biblioteka

 

 

 

Zajęcia Rozwijające uzdolnienia klasa II 

Poniedziałek 800- 845

Poniedziałek 1150 - 1235

Środa 1150 -1235

Piątek 1150- 1235

 

Czwartek 1245- 1330

 

 • Kwiecień Krystyna

Przygotowanie do konkursów i przedstawień

 

 • Mamok – Migurska Małgorzata

Zajęcia  z języka niemieckiego 

Czwartek 1435-1520

 • Ojak Marzena

Kółko plastyczne

Poniedziałek 700-7 30

 • Petryków – Podwórny Beata

Kółko historyczne

Środa 700- 730

 • Prochota Małgorzata

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dla klasy III 

 Zajęcia matematyczno- przyrodnicze dla klasy V 

Poniedziałek 12 45-1330

Wtorek 1340- 1425

 • Sołtysiak Agnieszka

Zajęcia wyrównawcze dla klasy III 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dla klasy II 

poniedziałek 1245- 1330 

czwartek  1245 -1330

 • Sowa Roman

 

Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową

Piątek 700-  730

 • Szczepaniak Piotr

Zajęcia sportowe 

dla uczniów klas II-III

oraz klas IV-VI

Klasy II- III   Piątek 1340-1425

Klasy IV - VI Piątek 1435-1520

Pedagog Szkolny : Małgorzata Mamok – Migurska 

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne: poniedziałek, wtorek od godz.14.30 do 15.30  

Konsultacje: piątek godz. 9.35- 10.35  

Świetlica:

wtorek 7.00 - 7.30

środa 13.40- 14.40

czwartek 7.00- 7.30 oraz 13.40- 14.40

szukaj na stronie

Szkoła Podstawowa w Rudnie